Tehlové murivo - Porotherm

Spôsob murovania: Klasická malta

Porotherm 30
Porotherm 25
Porotherm 14
Porotherm 11,5
Porotherm PT
Porotherm 30 AKU Z
Porotherm 25 AKU MK
Porotherm 25 AKU Z
Porotherm 19 AKU
Porotherm 11,5 AKU

Chcem cenovú ponuku