Varianty :

Stropný nosník 800

Stropný nosník 1000

Stropný nosník 1200

Stropný nosník 1400

Stropný nosník 1600

Stropný nosník 1800

Stropný nosník 2000

Stropný nosník 2200

Stropný nosník 2400

Stropný nosník 2600

Stropný nosník 2800

Stropný nosník 3000Stropný nosník 3200

Stropný nosník 3400

Stropný nosník 3600

Stropný nosník 3800

Stropný nosník 4000

Stropný nosník 4200

Stropný nosník 4400

Stropný nosník 4600

Stropný nosník 4800

Stropný nosník 5000

Stropný nosník 5200

Stropný nosník 5400Stropný nosník 5600

Stropný nosník 5800

Stropný nosník 6000

Stropný nosník 6200

Stropný nosník 6400

Stropný nosník 6600

Stropný nosník 6800

Stropný nosník 7000

Stropný nosník 7200

Stropný nosník 7400

Stropný nosník 7600

Stropný nosník 7800

Stropný nosník 8000


Stropný nosník PORFIX - TYP A


Výrobca : PORFIX - porobetón a.s.

Dostupnosť : na objednávku

Jednoduchá a relatívne rýchla montáž s úsporou debniacich prvkov pri realizácii. Návrh skladby stropu Vám vypracujeme pri objednaní bezplatne.

Slúžia na zhotovenie nosnej časti konštrukcie stropu.

Podperný systém je nutné vybudovať pred samotným kladením stropných vložiek. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stužujúci veniec sa realizuje v jednom kroku - v rámci samotného stropu. 


Stropný nosník POROTHERM 


Výrobca : PORFIX - porobetón a.s.

Dostupnosť : na objednávku

Chcem cenovú ponuku